top of page
Bespreek nou!

Datum: 1-2 September 2018

Stap 1:

Volle fooi per persoon: R500.

Deposito / balans per persoon: R250.

Stap 2: 

Betaal asseblief die deposito in die volgende rekening:

Capitec Gezina

Takkode: 470010

Rekeningnaam: CJ Dannhauser (Ware Lewe)

Rekeningnommer: 1388 555 377

Verwysing: GGG + jou van (bv. GGG Joubert)

 

Stap 3:

Stuur asseblief die bewys van betaling na warelewe.sa@gmail.com.

Ons sal reageer met erkenning van ontvangs van betaling.

Geluk! Jou plek is bespreek.

 

As ons nog nie binne drie dae na betaling gereageer het nie, stuur asseblief 'n sms na 072 493 5621. So kan ons jou bespreking bevestig al sou die internet nie saamwerk nie!

 

Onthou asseblief dat die balans betaalbaar is op die laatste Vrydag voor die kursus, dus op Vrydag 24 Augustus 2018. Jy kan natuurlik ook die hele bedrag onmiddellik betaal.

Book now!

Date: TBA

Step 1: 

Full fee per person: R500.

Deposit / balance per person: R250.

Step 2:

Please pay the deposit into the following bank account:

Capitec Gezina

Branch code: 470010

Account name: CJ Dannhauser (Ware Lewe)

Account number: 1388 555 377

Reference: HHH + your surname (eg. HHH Joubert)

 

Step 3:

Please e-mail the proof of payment to warelewe.sa@gmail.com.

We shall reply to acknowledge the proof of payment.

Well done! Your place is now booked.

 

If we have not confirmed your booking within three days after the payment, please send a sms to 072 493 5621 so that we can confirm your booking even when the internet acts up.

 

Please remember that the balance is payable on the last Friday before the seminar, thus Friday (TBA). You are obviously welcome to pay the whole amount in one payment.

bottom of page